Stöd oss

Vi på Mankind Sweden har kommit fram till nedanstående 3 villkor för en permanent fredslösning för alla lankesiska medborgare att leva i fred och harmoni för alltid i Sri Lanka. Även om konstitutionen för den demokratiska socialistiska republiken Sri Lanka tydligt säger i kapitel III paragraf 12 (1) "Alla personer är lika inför lagen och har rätt till lagens lika skydd." och (2)"Ingen medborgare får diskrimineras på grund av ras, religion, språk, kast, kön, politisk åsikt, födelseort eller någon sådan grund", minoriteter har systematiskt mötts av diskriminering inom områden inklusive statlig anställning, universitet utbildning, tillgång till rättvisa och markägande. Ett stort problem som minoriteter ställs inför är regeringens landgripande i områden som traditionellt domineras av den etniska minoriteten.

Följande 3 lösningar har varit nödvändiga i Sri Lanka sedan landet blev självständigt. För att förbättra den nuvarande situationen i landet föreslår vi att dessa lösningar implementeras genom lagstiftning i parlamentet för att undvika ytterligare systematisk diskriminering.


1. Ordningstjänstemän som inte gör sitt jobb på rätt sätt och som inte kan skydda medborgarnas rättigheter, bör straffas genom att ställa dem inför domstol för deras missgärningar.

Straff för ordningsvakter som inte fullgör sina yrkesuppgifter och som inte kan skydda medborgarnas rättigheter kan bidra till att öka ansvarsskyldigheten för dessa väktare och säkerställa att de gör sitt jobb på ett professionellt och rättvist sätt. Detta kan bidra till att öka medborgarnas förtroende för myndigheterna och bidra till att skapa en mer rättvis samhällsstruktur. Straff för ordningsvakter som inte fullgör sina yrkesuppgifter och som inte kan skydda medborgarnas rättigheter kan bidra till att öka ansvarsskyldigheten för dessa väktare och se till att de gör sitt jobb på ett professionellt och rättvist sätt. Detta kan bidra till att öka medborgarnas förtroende för myndigheterna och bidra till att skapa en mer rättvis samhällsstruktur.

2. Alla statliga skyltar, banderoller och informationsmaterial bör vara på de tre språken singalesiska, tamilska och engelska.

Statliga skyltar, affischer och informationsmaterial på de tre språken singalesiska, tamilska och engelska kan bidra till att säkerställa att alla medborgare har tillgång till information på sitt modersmål och kan bidra till att öka integrationen och förståelsen mellan olika grupper i samhället.

3. Sri Lankas nationalsång bör sjungas på både singalesiska och tamilska språk.

Att sjunga Sri Lankas nationalsång på både singalesisk och tamilsk kan bidra till att öka förståelsen och respekten mellan olika språkgrupper i samhället och skapa en mer inkluderande och nationell enhet.


Människor vill ha en ny början och detta kan vara en ny början för ett sant och välmående Sri Lanka.

Ju fler positiva svar vi får, desto bättre chanser har vi att driva Sri Lankas regering att åta sig dessa förändringar.

 

Stöder du ovanstående 3 villkor som Mankind Sweden har lagt fram för en bättre framtid för alla lankeser?

Powered by BreezingForms