Detta är från Google Translation som inte är 100 % korrekt. Vi söker någon som kan ställa upp som volontär eller sponsra översättningen. Om du kan hjälpa oss vänligen kontakta oss på: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Tack.

 

Projekt

 

1. Mankind Sweden (N.G.O) söker omedelbar hjälp för att försörja bristen på livräddande läkemedel och medicinsk utrustning i Sri Lanka.

Sri Lankas sjukhus har slut på nödvändig medicin och livräddande läkemedel och medicinsk utrustning på grund av att de inte har tillräckligt med utländsk valuta i Sri Lankas centralbank. Läkemedel för att behandla hjärtinfarkt och rör för att hjälpa nyfödda barn att andas är en bristvara i hela landet.

Situationen är så svår att flera sjukhus har avbrutit rutinoperationer och kraftigt minskat antalet laboratorietester. "Alla Sri Lankas sjukhus är på väg att kollapsa", "Situationen kommer att försämras under de kommande veckorna eller månaderna. "Människors liv står på spel", och människor kommer att börja dö om åtgärder inte vidtas nu." Eventuella patientdödsfall pga. drogbrist skulle kunna resultera i "upplopp på sjukhusen".

Vi har fått en nödförfrågan från Hon. Mr. Sajith Premadasa, MP-ledare för oppositionspartiet, Sri Lanka för livräddande mediciner, dvs. Tenecterel 40 mg injektionssats med 2800 injektionsflaskor varje månad.

2. Hjälpa de utsatta och de mindre lyckligt lottade medborgarna i Sri Lanka.


Vår vision är "Att ge alla personer och barn med särskilda behov ett helhetsgrepp som möjliggör optimal utveckling för att de ska kunna leva så självständigt som möjligt i samhället med självrespekt och värdighet". På grund av pandemin dessa två år och de eskalerande levnadskostnaderna för närvarande har givarna informerat om att det är svårt för dem att fortsätta med donationerna härefter på grund av ekonomiska begränsningar. Navodaya Special Children's Foundation i Moratuwa, Sri Lanka kommer att vara ett av de institut som vi fokuserar på att hjälpa. Majoriteten av barnen har barn med Downs syndrom. De andra barnen med särskilda behov är: Autism och Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Michaels syndrom, inlärningssvårigheter, talproblem och cerebral pares.

Det finns många sådana institut som arbetar för att hjälpa de utsatta och olyckliga medborgarna i Sri Lanka som får ekonomiska svårigheter att upprätthålla instituten och vi på Mankind Sweden (N.G.O) kommer fram för att hjälpa dessa institut med donationer så att de kan fortsätta sitt arbete som vanligt utan avbrott på grund av ekonomi. Alla donationer kommer att ske genom Lions Club Kelaniya, Sri Lanka för att säkerställa att givaren är 100 % transparent.

Uppdelningen av sponsringen är som följer;
Hjälp till måltider - Frukost och Lunch
Hjälp till att täcka kostnaden för att tillhandahålla tal- och sjukgymnastik
Hjälp genom att tillhandahålla hörapparat / glasögon / rullstolar
Stöd med månadsbehovet av torrransoner.
Stöd till lärares lön
Stöd till elräkningarna
Stöd ett barn på transportkostnaden eftersom vissa inte kan använda kollektivtrafiken på grund av funktionsnedsättningens natur.
Hjälp till att tillhandahålla skoluniformer/skor
Hjälp med en dagsutflykt
Hjälp inför Årskonserten

 

3. Utrotning av drogmissbruk och missbruk
Narkotikamissbruk och -beroende är ett betydande problem i Sri Lanka, särskilt i Jaffnas kustområden. Jaffna har varit det operativa huvudkontoret för denna olagliga verksamhet under mycket lång tid.


Våra analyser visar att det började systematiskt i Norra provinsen direkt efter krigsslutet runt 2010 och det fortsätter. Eftersom de utländska pengarna strömmade kraftigt in i Jaffna blev det ett lätt mål för narkotikahandeln. Många unga, inklusive studenter, blir beroende av droger och kan drivas till prostitution eller så tvingas de sälja droger till sina vänner och bekanta för att stödja sitt missbruk.

Narkotikaberoende har också bredare effekter på samhället, såsom en ökad risk för våldsbrott och självmordstankar. Men på grund av samhällelig stigma är det många som inte söker vård, och resurserna för rehabilitering är begränsade. Det är viktigt att ta itu med både frågan om drogmissbruk och drogberoende och de grundläggande orsakerna, inklusive fattigdom och psykisk hälsa, och att genomföra förebyggande insatser.


Eftersom det lankesiska samhället bryr sig om familjens rykte, söker de inte hjälp utan försöker dölja dessa problem. Dessutom finns det inte många rehab tillgängliga de verkar lida i det tysta...

Den största frågan är hur djupt rotat det här problemet är och vad vi ska göra åt det här...

Vi på Mankind Sweden kommer fram för att ge en hjälpande hand med internationell expertis och göra en positiv inverkan på de som drabbas av drogmissbruk och missbruk i Sri Lanka. Först lanserar vi ett pilotprojekt i norr och planerar att inom kort utöka det till resten av landet Sri Lanka.

4. En bild säger mer än tusen ord

  

 

5. Egenföretagande projekt.

Social Entepreneuship

 

6. INTEGRATIONSPROJEKT

Vi planerar att integrera alla lankeser och den srilankesiska diasporan och välönskade tillsammans i samarbete med lankesiska högkommissionerna. Ambassader och konsulaten globalt för att arbeta tillsammans med beskickningarnas personal genom att organisera evenemang med kultur, kulturarv, sport, musikshower och turismkampanjer till Sri Lanka och för att skapa ett nytt Sri Lanka med enighet och stora möjligheter för alla lankeser.

 

7. Arbeta för att minimera eller eliminera korruption, mutor och penningtvätt i Sri Lanka.


Vi samarbetar med de 5 minst korrupta länderna i världen - Danmark, Nya Zeeland, Finland, Singapore och Sverige. Vi korresponderar med regeringschefer för deras råd och vägledning. Vi kommer också att ha ett team för att analysera framtida investeringar i Sri Lanka för att se till att människors pengar används väl.

 

8. Säkra demokratin i Sri Lanka.


Demokratiska socialistiska republiken Sri Lanka utövar inte alltid demokrati. Folk har tappat rösten för att säga ifrån och som ett resultat har Sri Lanka blivit bankrutt utan valutareserver. Vi samarbetar också med att arbeta med de 11 mest demokratiska länderna i världen - Norge, Nya Zeeland, Finland, Kanada, Sverige, Island, Danmark, Australien, Schweiz, USA och Storbritannien för att skydda och stärka demokratin i Sri Lanka.